Andere software services

ECLIPS

Kringwinkelcentra in Vlaanderen en Nederland hebben hergebruik en sociale tewerkstelling als gemeenschappelijke doelstelling.

Om een professionele werking en betrouwbare registratie en rapportage van de goederenstromen te garanderen was de ontwikkeling van stabiele en gebruiksvriendelijke software een must. Dit gebeurde in het kader van een grensoverschrijdend Interreg project ‘Zicht op hergebruik’.

Daarbij werden zowel de logistieke randvoorwaarden en verwachte functionaliteit (planning van inzameling, verwerking …), als administratieve vereisten in rekening gebracht.

Het  ontwikkeld softwarepakket ECLIPS is voldoende flexibel om zowel in Vlaanderen (op basis van adresgegevens) als Nederland (op basis van postcodegegevens) gebruikt te worden. Een modulaire opbouw laat de verschillende Kringwinkelcentra toe om de functionaliteit van het programma aan te passen aan de gebruiker.

ECLIPS is een totaal software pakket, ontwikkeld door Allegro-NewLink, waarmee de Kringwinkelcentra de volledige goederenstroom van hun organisatie kunnen registreren.