Allegro Windows (Popsy) Professional

Bank-Link (in & uit)

Beheer leveranciersbetalingen (bestanden of rekeningafschriften) met afpunting. Ontvangst betalingen van klanten (Coda 128). Internationale betalingen. Compatibel met Isabel. Betaalbaarstelling (DOM 80).

Afschrijvingsbeheer

Beheer van investeringen en afschrijvingen: 5 beschikbare methodes – beheer van prorata temporis, jaarlijkse of periodieke afschrijvingen, automatische boeking van afschrijvingen.

Analytische boekhouding (1 plan)

Analytisch beheer inboekingen op mono-plan, met automatische verdeling volgens aangegeven percentages, bedragen en hoeveelheden. Diverse en complete afdrukken. Automatische verbinding met de algemene boekhouding.

Budgettaire boekhouding

Budgetbeheer gelinkt aan klanten, leveranciers, algemene- en analytische rekeningen. Aanmaak van een budget per rekening of per groep van rekeningen. Mogelijkheid om meerdere budgetten te hebben voor eenzelfde rekening. Budgetrapporten. Evaluatie van de budgetten in vergelijking tot de werkelijke cijfers.

Beheer van de jaarrekeningen – balans (België)

Behandeling van de jaarrekeningen: volledige of verkorte jaarrekeningen inclusief de details en verplichte sociale bijlagen voor het neerleggen bij de Nationale Bank van België. Automatisch aanmaken van het XBRL bestand. Beheer van de 21 standaard ratio’s van de Nationale Bank met mogelijkheid tot wijzigen.

Documenten scanning

Dankzij deze module kan de gebruiker gescande documenten koppelen aan zijn aan- of verkoopboekingen.

Link Excel Add-in

Geïntegreerde module in Microsoft Excel, die toelaat een lijst te creëren op basis van signalitiek, saldi, omzetcijfer klanten- en leveranciersfiches, algemene en analytische rekeningen. Overbrengen van volledige historieken van klanten, leveranciers en algemene rekeningen naar Excel. Integratie van in te stellen functies in Popsy.

Cashflow beheer

Uitbreiding van het begrip termijnplanning, die toelaat een financiële situatie op te stellen op basis van rekeningen die op voorhand bepaald werden. Met deze applicatie kan u het effect zien dat een wijziging in een vervaldag tot gevolg heeft alsook bepaalde strategische evoluties van uw onderneming visualiseren.

Analytische boekhouding pro (multi-plan)

Analytische definitie op verschillende niveaus teneinde een boekhouding te kunnen beheren op meerdere analytische niveaus. Deze module voorziet eveneens de mogelijkheid om analytische rekeningen aan algemene rekeningen te koppelen en/of te verdelen. Dit zal de ingaven vergemakkelijken. Notie van analytische titelrekeningen.

Validatie van documenten

Deze module geeft u de mogelijkheid uw aankoopdocumenten voor goedkeuring voor te leggen aan een derde.

Intrastat beheer

Integratie van de Intrastat lijsten in de boekhoudmodule, door het coderen van aankopen en verkopen en van de parametrering van de artikelfiches. Deze module laat eveneens toe dat er de gegevens overgehaald worden uit de beheersmodule en deze te corrigeren. Ingavevelden in de programma’s van de aan- en verkoopfacturen.

Boekhouding met dubbel boekhoudplan

Mogelijkheid om aan de algemene rekeningen in het boekhoudplan een alternatieve rekening te koppelen en aanmaken van verschillende lijsten voor beide rekeningtypes.

Gebruiker(s)

Toegang voor één of 5 bijkomende gebruikers in netwerk.

Dossier(s)

Toegang tot één of 5 bijkomende dossiers.

Satelliet licentie(s)

Bij de aankoop van een satelliet licentie van Popsy, kan u Popsy gebruiken voor dezelfde dossiers als deze van de hoofdlicentie op een computer van het bedrijf die niet op het netwerk is aangesloten. Niettemin mag het aantal satelliet licenties niet groter zijn dan het aantal gebruikers van de basislicentie.

Verdelers

Kies uw type van aankoop

 • Local

  De klassieke aankoop van de gebruikslicentie (lokaal)

  Bestel nu
 • SAAS

  Software As A Service Toegang tot de software via een internetverbinding

  Bestel nu
 • RENT

  Renting the Popsy license

  Bestel nu
Terug