BTW aangifte – 1ste januari 2015

btw4Belgische wetgeving – BTW aangifte – 1ste januari 2015

Inleiding en principe Vanaf 1 januari 2015, zullen de BTW regels verbonden aan de notie van “opeisbaarheid” definitief toegepast worden. Deze regels bepalen de periode waarop de BTW opeisbaar wordt voor binnenkomende en uitgaande facturen.

De reeds gestemde wet uit 2012 kreeg gedurende 2 jaar echter een overgangsperiode die aan de belastingplichtige toeliet om nog steeds de factuurdatum te gebruiken voor zijn BTW aangifte.

Steunend op de een Europese richtlijn, heeft de BTW administratie in het kader van deze nieuwe wet een aantal toleranties voorzien.

De factuurdatum staat niet meer garant voor de opeisbaarheid van de BTW

De meest voor de hand liggende wijziging is het feit dat de factuurdatum niet meer als criteria dient om de periode van de BTW aangifte te bepalen. Deze nieuwe notie “opeisbaarheid”, betekent dat het “belastbaar feit” zich heeft voorgedaan of dat de betaling heeft plaatsgevonden vóór het “belastbaar feit”.

Deze andere nieuwe notie van “belastbaar feit” is de eigenlijke basis van de opeisbaarheid. Dit feit doet zich voor wanneer:

 • Het goed werd geleverd
 • De dienst werd uitgevoerd
 • De betaling werd gedaan

De BTW opeisbaarheidsdatum is dus nauw verbonden met de datum van levering van de goederen of de dienst en eveneens met de betaling van de factuur (volledig of gedeeltelijk). De eerst voorkomende gebeurtenis leidt tot de opeisbaarheid van de BTW.

Koninklijk Besluit

Na een onzekere en aarzelende periode van twee jaar, hebben we nu de formele bevestiging dat deze regels van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015. De BTW administratie, de professionelen van het cijfer en de voornaamste Software ondernemingen op het vlak van boekhouden hebben samen gewerkt om praktische oplossingen te vinden voor deze nieuwe wet. Niettegenstaande een aantal “toleranties” zullen de nieuwe regels een complexere administratieve opvolging vragen zowel voor de klanten als voor de leveranciers. Bovendien zal het onvermijdelijk zijn dat er regularisaties moeten gedaan worden op bewerkingen waarvoor de BTW uiteindelijk niet opeisbaar wordt.

De FOD Financiën heeft een overgangsperiode ingelast om de eventuele problemen rond deze wijzigingen op te vangen. Dit om zichzelf en de ondernemingen die de software ontwikkelen de tijd te geven hun controle tools aan te passen.

Opeisbaarheidsdatum = BTW datum

Om elke verwarring te vermijden, gaan we in onze softwaresuites Popsy en Allegro steeds de term “BTW datum ” gebruiken voor deze inmiddels beroemde opeisbaarheidsdatum.

Popsy

Het invoeren van facturenbtw1

Vanaf nu voorziet de versie van Popsy, die beschikbaar is op onze site, deze nieuwe BTW datum.

Deze datum baseert zich standaard op de documentdatum.

U kan de+ btw datum wijzigen in functie van de geschatte datum van het belastbaar feit. U ontvangt waarschuwingen om u te verwittigen voor potentiele tegenstrijdigheden tussen datums en periodes. Maar deze waarschuwingen zijn niet blokkerend.

Om het ingeven van facturen in een verkeerde BTW periode te vermijden stellen we voor de periode definitief af te sluiten voor de BTW.

Vink dit vakje aan om facturen van deze periode te blokkeren.  btw3

Het ingeven van verkoopfacturen

Zo moet ook de verkoop factuur beschikken over een BTW datum , dit aan dezelfde voorwaarden voorzien door de wet.btw2

 

 

Popsy DV en financiële

Voor de ingaven van diverse of financiële verrichtingen waarvoor BTW gefactureerd wordt, zal een nieuw BTW datum veld worden voorgesteld. De aanbevelingen voor de verwerking en de ingaven zijn dezelfde als deze van de facturen.

Popsy – komende ontwikkelingen

Popsy is klaar om te beantwoorden aan de nieuwe vereisten met betrekking tot de BTW.

Bovendien zullen in de loop van de maand januari 2015 extra hulpmiddelen voor onze klanten beschikbaar worden gesteld om de uitvoering van deze wet te vergemakkelijken.

Namelijk:

–          Automatische omschakeling van de BTW datum bij een voorafgaande betaling van de levering en dit via de afpunting.
–          Standaardinstellingen per dossier gebaseerd op:

 1. De periode
 2. Documentdatum
 3. Vervaldatum van de factuur.
Terug

Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd?

 • Allegro neemt deel aan het congres FFF 2018

  Kom onze nieuwe versie ontdekken van nu        Bezoek ons op stand H 17 – Hal 11 Geïntegreerde dematerialisatie Virtuele mailbox (gratis) Banklink (CODA en SEPA) DV lonen (SODA) UBL en PEPPOL Link NBB (XBRL) BTW (XML) Nieuwe en snellere invoer  Nieuwe menus 30 jaar ontwikkeling Tienduizenden klanten Actuele performante tools (dezelfde tools […]

 • Allegro en PEPPOL

  Allegro is al verschillende jaren betrokken bij de ontwikkeling van digitale en geautomatiseerde oplossingen. De Belgische en Europese autoriteiten hebben beveiligde uitwisselingsplatforms voor de facturen ontwikkeld: PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). De elektronische facturatie in de vorm van e-FFF, UBL 2 of PEPPOL zijn beschikbaar en werkend voor het hele gamma van Allegro Software producten Voor: […]

 • POPSY en GDPR (AVG)

  GDPR is het acroniem van “General Data Protection Regulation” in het Engels. In het Nederlands wordt dit AVG of “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Wat Popsy betreft gaat het hoofdzakelijk om het anoniem (ontoegankelijk) maken van gegevens van klanten/leveranciers via toepassingen die deze bewerkingen controleren. Wat met de gedigitaliseerde documenten? Hoe conform zijn met de regelgeving? Alhoewel […]

 • PROMO BNB jaarrekening

  Promo -50% BNB jaarrekening Module BNB-jaarrekening Voorbereiding van de bestand (XBRL) om in te dienen in de balanscentrale. Module BNB-jaarrekening Voorafgaande controles en tests Herstelling van vorige data Volledige en verkorte jaarrekening Ondernemingen en VZW’s Geen vervelende invoer meer Meer details: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale Voordelen Waardevolle tijd besparen Eenvoudig en efficiënt module geïntegreerd is in de boekhouding […]